Apurahajärjestelmä

JUHO VAINION SÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVIKSI APURAHAT VUODELLE 2018

Säätiö myöntää apurahojakansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävääntoimintaan. Tuen kohteita ovat terveysliikunta,terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstäjohtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen jaympäristöterveyden edistäminen (ml. rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen torjuminen).Vuodelle 2018 tehtävissä apurahapäätöksissä tullaanantamaan erityistä painoarvoa niilletutkimuksille tai hankkeille, joissa käsitellään lasten terveyskäyttäytymisenja terveyden vaikutusta myöhemmin elämässä.

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, postdoc-tutkijan apurahoja, ryhmillemyönnettäviä hankeapurahoja sekä apurahoja terveyttä edistävään toimintaan.Terveyttä edistävään toimintaan voi saada säätiön apurahoja vain edellyttäen,että siihen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeenvaikuttavuudesta ja hyödyistä.

Vuodelle 2018 säätiö myöntää lisäksi yhden tai useamman suurapurahan. Suurapurahalla ontarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestäväätutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta. Suurapurahan hakijavoi niin halutessaan hakea samalla hakukierroksella myös säätiön yksivuotistahankeapurahaa, joka voidaan myöntää siinä tapauksessa, jos suurapurahaa ei myönnetä.Suurapuraha on vuonna 2018 määrältään 100 000 euroa.

Apurahaa ei myönnetä juridisillehenkilöille, kuten yhdistyksille, järjestöille tai muille yhteisöille, jolleikyse ole apurahasta terveyttä edistävään toimintaan. Apurahaa ei myönnetämyöskään perustutkinnon lopputyötä varten. 

Jos hakija on aiemminsaanut samaan tutkimukseensa tai hankkeeseensa Juho Vainion Säätiön apurahan, kyseessäon jatkohakemus. Tällöin hakijan onannettava jatkohakemuksessaan edistymisselostus(selostus tähänastisesta edistymisestään) ehtona jatkorahoitukselle.

Jos hakija on saanutaiemmin Juho Vainion Säätiön apurahan muuhun tutkimukseen tai hankkeeseen,hakijan on ennen uuden hakemuksen käsittelyä annettava aiemmin valmistuneestatutkimuksesta tai hankkeesta säätiölle loppuraportti tai edistymisselostus.

Kaikkien vuodelle 2018 myönnettävien säätiön apurahojen hakuaika on syyskuu eli 1.9.-30.9.2017. Hakuaika päättyy lauantaina 30.9.2017 klo 23.59.

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuillasaatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdämyös englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen on lähetettävä apurahajärjestelmän kautta säätiölle, jolloin sen tiedotsiirtyvät säätiön apurahajärjestelmään. Kaikki hakemukset tehdään järjestelmänkautta. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa, tulostettua versiota ei tarvitse lähettää Säätiöön.

Myöhästyneitä tai muullatavalla kuin apurahajärjestelmän kautta lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä suoraan järjestelmän toimittajaan joko sähköpostitse apuraha@aspicore.com tai järjestelmän sisäisellä viestillä (Tekninen tuki).


Rekisteröityminen
Haluatko rekisteröityä apurahan hakijaksi, täyttää maksusuunnitelman, lähettää säätiölle viestin apuraha-asiassasi tai haluatko tehdä edistymisselostuksen tai apurahan loppuraportin? Rekisteröitymiseen pääsee täältä.

Sisäänkirjautuminen
 
 
Unohditko salasanasi?


Copyright © Aspicore Oy
Lähetä viestix
Vastaanottaja:
Liittyy hankkeeseen:


Muokkaa allekirjoitusta

Viesti lähetetty.