Apurahajärjestelmä
JUHO VAINION SÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVIKSI APURAHAT VUODELLE 2017
 
Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan.Tuen kohteita ovat terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen (ml. rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen torjuminen). Vuodelle 2017 tehtävissä apurahapäätöksissä tullaan antamaan erityistä painoarvoa niille tutkimuksille tai hankkeille, joissa käsitellään lasten terveyskäyttäytymisen ja terveyden vaikutusta myöhemmin elämässä.
 
Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, post doc-tutkijan apurahoja, ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja sekä apurahoja terveyttä edistävään toimintaan. Terveyttä edistävään toimintaan voi saada säätiön apurahoja vain edellyttäen, että siihen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeen vaikuttavuudesta ja hyödyistä. 
Vuodelle 2017 säätiö myöntää lisäksi yhden tai useamman suurapurahan. Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta. Suurapurahan hakija voi niin halutessaan hakea samalla hakukierroksella myös säätiön yksivuotista hankeapurahaa, joka voidaan myöntää siinä tapauksessa, jos suurapurahaa ei myönnetä. Suurapuraha on vuonna 2017 määrältään 100.000 euroa.
 
Apurahaa ei myönnetä juridisille henkilöille, kuten yhdistyksille, järjestöille tai muille yhteisöille. Apurahaa ei myönnetä myöskään perustutkinnon lopputyötä varten. 
 
Jos hakija on aiemmin saanut samaan tutkimukseensa tai hankkeeseensa Juho Vainion Säätiön apurahan, kyseessä on jatkohakemus. Tällöin hakijan on annettava jatkohakemuksessaanedistymisselostus (selostus tähänastisesta edistymisestään) ehtona jatkorahoitukselle.
 
Jos hakija on saanut aiemmin Juho Vainion Säätiön apurahan toiseen muuhun tutkimukseen tai hankkeeseen, hakijan on ennen uuden hakemuksen käsittelyä annettava aiemmin valmistuneesta tutkimuksesta tai hankkeesta säätiölle loppuraportti tai edistymisselostus.
 
Kaikkien vuodelle 2017 myönnettävien säätiön apurahojen hakuaika on syyskuu eli 1.9.-30.9.2016. Hakuaika päättyy perjantaina 30.9.2016 klo 16.00.
 
Apurahojen hakuohjeet löytyvät säätiön kotisivuilta www.juhovainionsaatio.fi
 
Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englanninkielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen on lähetettävä apurahajärjestelmässä säätiölle, jolloin sen tiedot siirtyvät säätiön apurahajärjestelmään. Sama täytetty lomake on myös tulostettava, allekirjoitettava ja toimitettava liitteineen ennen hakuajan päättymistä säätiön toimistoon osoitteella: Juho Vainion Säätiö, Kalevankatu 17 A, 00100 Helsinki. Lähetettyjen hakemusten postileiman tulee olla päivätty viimeistään 30.9.2016. Hakemuksia ei tule lähettää kirjattuina kirjelähetyksinä. Myöhästyneitä, faksilla tai vain sähköisesti toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.
 
Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä suoraan järjestelmän toimittajaan apuraha@aspicore.com.

Rekisteröityminen
Haluatko rekisteröityä apurahan hakijaksi, täyttää maksusuunnitelman, lähettää säätiölle viestin apuraha-asiassasi tai haluatko tehdä edistymisselostuksen tai apurahan loppuraportin? Rekisteröitymiseen pääsee täältä.

Sisäänkirjautuminen
 
 
Unohditko salasanasi?


Copyright © Aspicore Oy
Lähetä viestix
Vastaanottaja:
Liittyy hankkeeseen:


Muokkaa allekirjoitusta

Viesti lähetetty.